Sælg dine produkter online

Flere og flere kunder vælger at handle online, hvilket er en oplagt mulighed for jeres forretning også at sælge på nettet. Ved at være både fysisk og digitalt tilstede der hvor kunderne også er, har I mulighed for at møde jeres kunder og deres behov på alle tider af døgnet. Vi kan hjælpe jer med hele webshop-processen, fra analyse af behov, planlægning
af design til opsætning og udvikling af moduler og komponenter. Vi kan ligeledes udvikle specialløsninger som matcher jeres konkrete behov. En god webshop opruster kundeservice, skaber kundeloyalitet og mulighed for mersalg, fordi kunden let kan navigere rundt i shoppen. Vi tilbyder et stærkt webshop design, der matcher jeres behov og ønsker.

 

 

Bestil uforpligtende tilbud eller ring til os på 70 20 10 82
Tak for så meget "Det Lille Ekstra" I var på fra start og konstant i kontakt med Os. Hurtige og effektive. Vi er super tilfredse og I skal hjælpe os med meget mere. Tak Tak for Jeres ægthed, personlighed og dygtighed. Helt i Top. Glæder Os til et videre samarbejde
Vi er super tilfredse og I skal hjælpe os med meget mere. Tak Tak for Jeres ægthed, personlighed og dygtighed. Helt i Top. Glæder Os til et videre samarbejde
Connie SvendsenForedragsholder

Få et skræddersyet webdesign

Et webshop design udvikles på baggrund af viden og erfaring omkring brugervenlighed. Alle vores webshops designes og udvikles så kunderne nemt og hurtigt kan finde de ønskede informationer, produkter og tilbud. Derudover er den udviklet til, at indeholde netop de funktioner og features som kunden forventer og genkender. Alle vores webshop designs har fokus på og tager afsæt i usability og konverteringsoptimering.

Bestil uforpligtende tilbud
Kompetent, hurtigt, imødekommende og fleksibelt. Vi valgte at samarbejde med Simple Solution, hvilket vi har været meget glade for. Kontakten til firmaet har været helt perfekt, og de har hurtigt hjulpet os godt videre.
Vi valgte at samarbejde med Simple Solution, hvilket vi har været meget glade for. Kontakten til firmaet har været helt perfekt, og de har hurtigt hjulpet os godt videre.
Daniel BlumRektor

Gennemtænkte løsninger af høj kvalitet

Vi leverer gennemtænkte webshop design af højeste tekniske kvalitet, som skaber den bedste salgsplatform for jeres virksomhed. Vi leverer en webshop, der performer ud fra jeres opsatte forretningsmæssige mål. Med en strategisk tilgang til jeres webshop-projekt, sikrer vi jer den mest optimale løsning samt salgsplatform. Vi planlægger projektet nøje, så I får det maksimale ud af jeres webshop.

Bestil uforpligtende tilbud eller ring til os på 70 20 10 82