Vi ved alle, hvor vigtigt det er at lave en backup af sit arbejde, sine e-mails og andre vigtige data, men langt de fleste glemmer at gøre det løbende, og de der gør, gør det alt for sjældent. Ved at opsætte en remote backup sikres I imod tab af arbejde og data i tilfælde af uheld, malfunktioner eller hardwarefejl. Vi automatiserer processen, så opdateringen af data sker i realtime og krypterer den eksterne server, så I er de eneste, der har adgang.

 

Simple Solution er Preferred Partner hos Barracuda Network, hvilket betyder, at vi bruger Barracudas løsninger til sikkerhed og backup. Barracuda tilbyder en række forskellige backup- og arkiveringsløsninger, som eksempelvis arkivering og backup af jeres e-mail, så I har den nødvendige kapacitet og sikkerhed fremadrettet. Herudover kan I med en cloud-to-cloud backupløsning sikre og beskytte data fra jeres Microsoft Office og gendanne tabt data direkte fra clouden til jeres Microsoft Office applikationer.

Vil I vide mere om Barracudas mange sikkerheds- og backupløsninger, kan I læse mere på Barracuda's hjemmeside.

 

  • Vi kan hjælpe, uanset om der er tale om backup af enkelte servere eller backup af et komplekst system med flere 100TB data.
  • Vi laver både backup af data, der er gemt lokalt og i Clouden.
  • Vi bruger Barracuda's teknologi, så I er sikret løsninger af højeste kvalitet.

Har I spørgsmål eller brug for sparring og rådgivning omkring, hvilke løsninger der passer til jeres behov? Så kontakt os.